Aš

Gytautas Beresnevičius
matematikos korepetitorius Antakalnyje (Vilnius) arba internetu

Prisijungimas
prisiminti duomenis

Pamiršote vartotojo vardą?

Čia galite išbandyti Gytauto sukurtas magistro darbo programas ir modeliuoti bei analizuoti matematinius modelius bei nagrinėti kreives, rezultatus.

Pasirinkite jus dominančią programą.

Gytauto magistro darbo programos

„Matematinių populiacijos modelių sprendimas skaitiniais metodais taikant interneto technologijas“

Pasirinkite, kelintą darbo programą norite išbandyti 1 programa (populiacijos modelis, atsižvelgiantis į naujagimių skaičių, reprodukcijos amžių, mirtingumo koeficientą, laiką, suderinamumą; brėžia du grafikus). Išsamiau

Nagrinėjamas Gurtin-MacCamy modelio variantas.
Ši programa skaičiuoja populiacijos dydžio kitimą, naudodama pradinę, duotą populiacijos dydžio funkciją.

Diskrečias reikšmes programa skaičiuoja pasirinktą laiko sluoksnių skaičių, kintant individų amžiui nuo naujagimių iki 100 metų amžiaus.

Svarbu pabrėžti, kad tiek amžius, tiek laikas skaičiuojamas kas vienodą, pasirinktą žingsnį.

Populiacija priauga pasirinktame reprodukcijos amžiaus intervale (pvz., nuo 18 m. iki 35 m.).

Populiacija paprastai didėja, jei pasirinktas mirtingumo koeficientas yra pakankamai mažas (pvz., apie 0,0001) arba mažėja, jei šis koeficientas yra pakankamai didelis (pvz., apie 0,1).

Gimstamumo koeficientą programa skaičiuoja laikantis suderinamumo sąlygos.

Programa brėžia du grafikus. Vienas rodo, kaip kinta suminis populiacijos dydis per visus laiko sluoksnius, o antras grafikas rodo, kaip kinta populiacija tam tikruose laiko sluoksniuose pagal amžių (nuo 0 iki 100 metų). Pastarajame grafike brėžiamos 5 kreivės kas tam tikrą laiko sluoksnių skaičių.

Modeliuojant matematiškai, programa daugeliu aspektų neatsižvelgia į realybę.
Išsamiau galite paskaityti pasirinkę modelį.

Užverti

2 programa (populiacijos migracijos modelis – paklaidų skaičiavimas, mažiausios paklaidos metodo paieška). Išsamiau

Nagrinėjamas matematikos profesoriaus Vlado Skakausko pasiūlyto modelio variantas.
Tai parabolinės, antros eilės, dalinės diferencialinės lygties sprendimas skaitiniais metodais lyginant su tiksliu sprendiniu, apskaičiuotu analiziniais matematiniais metodais. Tiriamos išreikštinė, neišreikštinė ir „Kranko-Nikolsonės“ schemų paklaidos.
Galite pabandyti atrasti tinkamesnes konstantas, su kuriomis paklaida būtų mažiausia iš visų, bet reikėtų pabandyti įvairius kitų konstantų rinkinius.
Išsamiau galite paskaityti pasirinkę modelį.


Užverti

3 programa (populiacijos modelis su migracija). Išsamiau

Nagrinėjamas matematikos profesoriaus Vlado Skakausko pasiūlyto modelio variantas.
Ši programa skaičiuoja populiacijos dydžio kitimą, naudodama pradinę, duotą populiacijos dydžio funkciją.

Diskrečias reikšmes programa skaičiuoja pasirinktą laiko sluoksnių skaičių, kintant individų amžiui nuo naujagimių iki 20 metų amžiaus. Populiacija migruoja migracijos intervale x [0; 1].

Svarbu pabrėžti, kad amžius, laikas ir migracija kinta kas vienodą, pasirinktą žingsnį.

Populiacija priauga pasirinktame reprodukcijos amžiaus intervale (pvz., nuo 8 m. iki 15 m.).

Populiacija paprastai didėja, jei pasirinktas mirtingumo koeficientas yra pakankamai mažas (pvz., apie 0,0001) ir pakankamai mažas migracijos koeficientas kappa (pvz., 0,00001). Populiacija gali mažėti, jei mirtingumo koeficientas didelis (pvz., apie 0,2), o kappa galima bandyti parinkti.

Gimstamumo koeficientą programa skaičiuoja, kad būtų išlaikytas suderinamumas.

Programa brėžia grafiką, kuris rodo, kaip kinta suminis populiacijos dydis per visus laiko sluoksnius.

Modeliuojant matematiškai, programa daugeliu aspektų neatsižvelgia į realybę.
Išsamiau galite paskaityti pasirinkę modelį.

Užverti